dakheli2

مشخصات مختصر

ایشان از متخصصین به نام و مورد درخواست بیماران میباشند که دقت در تشخیص ایشان مورد اقبال بیمارن بوده است

دکتر فاطمه ستوده نیا

متخصص داخلی

جزئیات دکتر

تخصص: داخلی
مکان: تهرانسر – درمانگاه خیریه صاحب کوثر
جنسیت: خانم

افتخارات

از متخصصین به نام و فعال در بسیاری از بیمارستانهای مطرح کشور .

ساعت کاری

با توجه به تغییرات شیفت پزشکان آخرین اطلاعات مربوط به حضور پزشکان را از طریق تلفن 47286 جویا شوید .