بخش طب کار

occupatioد

مرکز تخصصی طب کار دارای مجوز معاینات سلامت شغلی از دانشگاه علوم پزشکی ایران با بهره مندی از کادری مجرب از کارشناسان بهداشت حرفه ای و نظارت مستمر متخصص طب کار ، همچنین استفاده از دستگاه‌ها و تجهیزات به روز در حوزه انجام معاینات سلامت شغلی پرسنل در صنایع و سازمان‌ها ، خدمات زیر را ارائه می نماید.

.

امتیازات برتر مرکز تخصصی طب کار :

  • تکمیل و تحویل پرونده معاینات بدو استخدام در یک روز
  • انجام معاینات بدون محدودیت تعداد
  • تمرکز آزمایشگاه‌ها و مراکز کلینیکی تخصصی مورد نیاز معاینات طب کار در یک محل به ویژه در بحث ارجاعات و مشاوره‌های پزشکی
  • امکان حضور در محل کارخانه در قالب چند تیم طب کار جهت کاهش مدت پروژه
  • بالاترین کیفیت خدمات طب کار در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با قیمت مناسب جهت رفاه کارفرمایان و شاغلین
  • بازدید از صنعت و تشخیص عوامل زیان‌آور توسط متخصص طب کار و کارشناس بهداشت حرفه‌ای به منظور طراحی برنامه معاینات سلامت شغلی
  • انجام معاینات بدو استخدام ،دوره‌ای ، بازگشت از مرخصی ، معاینات هنگام خروج از کار ،تشکیل پرونده بهداشتی و تکمیل فرم 3-111 ، تهیه گزارش آماری وضعیت سلامتی کارکنان ،ارائه راهکارهای کنترلی یا حذف عوامل بیمارزای شغلی
  • انجام اقدامات پاراکلینیک و غربالگری شامل :

اسپیرومتری، اودیومتری، اپتومتری ، تست‌های روانشناسی صنعتی، تعیین میزان توده بدنیBMI ، تست نوار قلب، انجام آزمایشات خون و ادرار ، … و تست‌های اختصاصی پایش بیولوژیکی بیماری‌های ناشی از کار

پروژه
400
پروژه
جوایز
10
جوایز
سرویس
30
سرویس
مراجعین
9800+
مراجعین