مقدمه:
اپیدمی کرونا، بعنوان یک بیماری گسترده قرن که تقریبا همه کشورها و همه جانبه را در اکثریت نقاط دنیا درگیری کرد میلیاردها دلار آسیب اقتصادی را به جامعه و به صنعت وارد کرده است و مجموعه تصمیمات و اقداماتی که بطور مستقیم و غیرمستقیم در انتشار عفونت و به تبع آن گسترش غیبت از محل کار و ضرر و زیان اقتصادی فراوان را بدنبال دارد.
مجموعه درمانگاهی تخصصی و فوق تخصصی خیریه صاحب کوثر، باتکای جامعیت خدمات تشخیصی و درمانی خویش و تجهیزات تخصصی روز، و هم چنین از نظر موقعیت جغرافیایی در شهرک تهرانسر و نزدیک بودن آن به کارخانه های مستقر در جاده مخصوص و جاده قدیم تهران کرچ، در صدد است از طریق حضور در محل کارخانه ها و ویزیت افراد مشکوک به کرونا یا بیماران و هم چنین مراقبت از سایر بیماریها، انجام نمونه گیری خون برای بررسی های عمومی و هم چنین از نظر کرونا، برنامه ریزی برای انجام سی تی اسکن ریه بدون توقف و انتظار در محیط درمانگاه، شرایطی را فراهم سازد تا با کمترین زمان اتلاف وقت، با کمترین تردد، عدم حضور در درمانگاه و کاهش احتمال آلودگی به ویروس کرونا یا سایر عفونتها، صدور گواهی سلامت یا استعلاجی در محل کارخانه، و قطع زنجیره انتقال از افراد مشکوک به سایرین و یا از سایر مردم به افراد سالم کارخانه، شرایط مناسبی را برای مدیریت کارخانه و ساماندهی منابع انسانی را به انجام برساند.
در این راستا، با تجهیز تیم تخصصی و تیم همراه، در محل کارخانه و براساس برنامه زمان بندی حاضر شده و خدمات جامع را به کارمندان و در صورت نیاز به خانواده آنان ارائه می نماید

مراحل اجرایی کار:
1) ثبت نام کارخانه در سایت درمانگاه
2) درخواست انجام معاینات در محل کارخانه
3) هماهنگی مدیریت روابط عمومی درمانگاه با رابط کارخانه
4) تشکیل تیم ویزیت زیر نظر متخصص بیماریهای عفونی
5) انجام ویزیت و ارائه خدمات در زمان مقرر و هماهنگ شده

نکات کلیدی:
1) کارکنان مشابه حضور در درمانگاه با تعرفه خیریه و بدون هر گونه افزایش هزینه، مورد پذیرش قرار میگیرند
2) ویزیت بیماران و افراد مشکوک یا خانواده آنان صورت میگیرد
3) نمونه گیری خون برای انجام آزمایشات صورت میگیرد
4) زمان مناسب برای انجام سی تی اسکن توسط تیم اعزامی مشخص می گردد
5) بیماران با برگه معرفی مشخص به سی تی اسکن مراجعه و از خدمات تشخیصی استفاده میکنند
6) همه جواب آزمایشات و رادیوگرافی از طریق سایت و در صورت نیاز در محل کارخانه به ذینفعان تحویل میگردد
7) گواهی استعلاجی و برگه صلاحیت سلامت و حضور مجدد در محل کار از طریق درمانگاه صادر و به کارخانه تحویل میگردد

اطفا اطلاعات فرم زیر را ( 4 مرحله )جهت هماهنگی های بعدی تکمیل نمایید .